11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޑެނިއެލް ޕްރޫޑް ހައްޔަރު ކުރަނީ--
އެމެރިކާގައި ކަރަށް ފައި އަރުވައިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ކަރަށް ފައި އަރުވައިގެން ނިއު ޔޯކުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަރަށް ފައި އަރުވައިގެން ދެ މިނެޓު ވަންދެން ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އެ މަންޒަރު ވަނީ ކެމެރާއަށް އަރާފަ އެވެ. 

މިދިޔަ މާޗް މަހު އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޑެނިއެލް ޕްރޫޑަށް ވަނީ ނަފްސާނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފަ އެވެ. 

އޭނާގެ އާއިލާއިން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ހާމަކުރި ގޮތުގައި ޑެނިއެލް މަރުވެފައި ވަނީ ހައްޔަރު ކުރިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށެވެ. 

އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރުވުމުގެ ދެ މަސް ކުރިންނެވެ. ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރުވުމުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ހައްގުގައި އެކި ގައުމުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް