9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޕްރިމިއަ ލީގު ފަށާނީ މިިއަދު--
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މިއަދު ފަށަނީ
Share
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން މިއަދު ފަށާނެ އެވެ. މިއަދު ހަތަރު މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު އާސެނަލް ނުކުންނާނީ ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުން، ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއި ސައުތެމްޓަމްގެ މެޗު އޮންނާނެއެވެ. އަނެއް ދެ މެޗަކީ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލްއާއި ލީޑްސްގެ މެޗުގެ އިތުރުން ވެސްޓް ހޭމްއާއި ނިއުކާސްލްގެ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން ހަވީރު ހަތަރު ގަޑި ބައިގައެވެ.

އާ ސީޒަން ފަށާއިރު އާސެނަލްއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވެފައިވުން ކަމަށް އެ ކްލަބުން ދެކެއެވެ. އާސެނަލުން ވަނީ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ކުރި ހޯދާފައެވެ.

ޕްރިމިއަ ލީގުގެ އާ ސީޒަން މިއަދު ފަށާއިރު، މުބާރާތުގެ މެޗުތައް އަދި ކުރިއަށްދާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް