މިއަދު 200 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި-- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުގައި ބަންގްލަދޭޝަށް ފޮނުވި މީހުންގެ އަދަދު 7000 އިން މައްޗަށް
Share
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް 200 މީހުން ބަންގްލަދޭޝަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ގައުމީ އެއާލައިނުން ކުރެ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވެސް ވަނީ އިތުރު 200 މީހަކު ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

އެއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި ބަންގްލަދޭޝަށް ފޮނުވާލި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7132 އަށް އަރާފަ އެވެ. މިއީ އެ އެއާލައިނުން ކުރި މިފަދަ 37 ވަނަ ދަތުރެވެ.

ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވިއަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލަންޓްރީ ރިޕެޓްރިއޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. 

ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައި އެ މަަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 20000 އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް