ގާސިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި
Share
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ގާސިމް މިިފަހަރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އދ. މާމިގިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ 23 އަހަރުގެ ޒުވާނަކާ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ގާސިމްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮތީ އޭނާގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގަ އެވެ. 

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމްގެ އެންމެ ހަގު އަނބިކަނބަލުންގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އިންނެވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ.

އާ ކައިވެންޏެއް ކުރެއްވިއިރު ނަހުލާ އާއި އެހެން އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ގާސިމްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް