އަދާރަން ރަންނާޅި ރިސޯޓު--
ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ސްރީލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
އަދާރަން ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ސްރީލަންކާ މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރޭ 08:00 ހާއިރު އެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 06:30 ހާއިރު އެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ އެ ފިރިހެން މީހާ ކަރަންޓުގައި ޖެހުމުން ކ. މާފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް