11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ--
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ އަދަދު 39 އަށް
Share
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 39 އަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ އާންމުކުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 39 އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު އިއްޔެ އެ އަދަދު އުޅުނީ 43 ގަ އެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިވައިރު މިހާރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވެސް ވަނީ 11،210 އަށް އަރާފަ އެވެ. އަދި ބަލިން 10،164 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 1002 ގަ އެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވާއިރު އެއާއެކު އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 37 އަށް އަރާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް