އަވާއެރުވުން--
މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ
Share
މާލޭގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިރޭ އަށެއް ޖަހާއިރު އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރައްދުގައި ހަވާއެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަވާ އެރުވުން ކުރިއަށްދާނީ ވެސް ދެ މިނެޓަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހަރަކާތަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސިފްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަފާތު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް