ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް--- ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި "ގެވެށި ގުޅުން" ޝިއާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި
Share
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި "ގެވެށި ގުޅުން" ޝިއާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.
Advertisement

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ހިންގާ ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލޯގޯއާއި ޝިއާރު، ޑިސެންބަރު މަހުގެ 1 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކުރިއަށް އޮތް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ނޯޓުތަކުގައި، ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ، ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯގޯ އާއި ޝިއާރަކީ، "ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވާނަން" މިއެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުން އެ ޝިޢާރު ބޭނުންކުރާނީ، "ޕްރިވެންޓް ޑޮމެސްޓިކް ވައޮލެންސް" ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް