ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑް--
ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
Share
ޏ. ފުވައްމުލައް ރިންގް ރޯޑު މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި އެެވެ.
Advertisement

ފުވައްމުލައް ރިންގް ރޯޑު މަޝްރޫއު ނިންމާލާފައިވަނީ އިއްޔެ އެެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ފައިމަގުގައި ހިނގޭ ގޮތަށް 2950 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކުރުމާއި، މަގުގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް 20،650 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކުރުމާއި، 4425 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވިން ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި، މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

your imageފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑް--

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ މަޝްރޫއަކީ 37.19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް