ބާޑް ފްލޫ ޖެހިގެން އިންޑިއާގައި މަރުވެފައި އޮތް ކާޅެއް: -
އިންޑިއާގަ ހަލުވިކަމާއެކު ދޫނި ރޯގާ ފެތުރެނީ
Share
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ބާޑް ފްލޫ (ދޫނި ރޯގާ) ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް އެގަމުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން އިންޑިއާގެ ނުވަ ސްޓޭޓެއްގައި މިހާރު ވެސް ބާޑް ފްލޫ ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިގޮތުން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީ އާއި މަހާޕަތްރާގެ މަގުތައް މަތީގައި ދޫނިތައް މަރުވެ ވެއްޓެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

"ގިނައިން މަރުވެގެން ވެއްޓިފައި ހުންނަނީ ކާޅު. ނިއު ދިއްލީގެ މަގުތައް މަތީގައި ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ކާޅު މަރުވެފައި އެބަހުރި،" އިންޑިއާ މީހަކު އެންޑީޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިގޮތުން ނިއުދިއްލާގައި ޕާކްތަކާއި، ޖަގަހަތަކަށް އެއްވުން ވެސް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. 

މުމްބާއީ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ބާޑް ފުލޫ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް 8،000 ދޫނި މަރާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަރުވެފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް