ބަޝަންދުރާ ކިންގްސްގެ ކުޅުންތެރިން މިއަދުގެ މެޗުގައި
ބަންގްލަދޭޝް ލީގު ފަށައިފި، ފުރަތަމަ މެޗު ބަޝަންދުރާއަށް
Share
ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މިއަދު ފަށައި ފުރަތަމަ މެޗު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝަންދުރާ ކިންގްސުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ބަޝަންދުރާ ކިންގްސް ކާމިޔާބުކުރީ އުތާރާ ބަރިދާރާ ކްލަބާ ވާދަކޮށް ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކޯޗުކޮށްދިން އޮސްކާ ބްރޫޒޯންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ބަޝަންދުރާ ކިންގްސްއިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ހުސްވި ހަފުތާ ތެރޭ ބަންގްލަދޭޝް ފެޑެރޭޝަން ކަޕުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. 

ބަންްގްލަދޭޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މިއަދު މި ފެށީ އެންމެ ފަހު ލީގު ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއަ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރާ ޓީމެއް އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ކެންސަލް ކުރުމުން، މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަޝަންދުރާއަށެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ފެޑެރޭޝަން ކާމިޔާބުކޮށްގެން އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭ އޮފުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް