އޮޅުވެލި ބީސް އެންޑް ސްޕާ
އޮޅުވެލި ބީޗް ކްލަސްޓާ: އިތުރު 32 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
Share
މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 87 މީހުންގެ ތެރެއިން 32 މީހުންނަކީ އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ރާއްޖެއިން މިއަދި ވަނީ އިތުރު 87 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކުން އިތުރު 41 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އޭގެތެރެއިން 32 މީހުންނަކީ ސަން ޝިޔާމް އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށާއި އަދި އެއީ ހުސް ސްޓާފުން ކަމަށެވެ. 

މިއާއިއެކު އެ ރިސޯޓުން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 55 އިން މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ 5 ދުވަސް ކުރިންވެސް ވަނީ އެރަށުން 20 ސްޓާފުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 87 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 30 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްތަކުން 13 މީހުންނާއި، ރިސޯޓްތަކުން 41 މީހުންނާއި، ސަފަރީއަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް