ބަޔަކު ޖެޓްސްކީ ދުއްވަނީ: -
ޖެޓްސްކީއެއްގައި ފުރި ދެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިއްޖެ
Share
ޖެޓްސްކީއެއްގައި ފުށިފަރު ރިސޯޓުން ފުރި ދެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިއްޖެކަމަށް ސިފައިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ސިފައިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިރޭ 7:04 ގައި ކަމަށެވެ.

ގެއްލި ފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާ 29 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އަދި އަންހެން މީހާ ދިޔައީ ފޯނު ހިފައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯނު ރިންގުވި ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެކަމަށް ސިފައިން ބުނެއެވެ. 

އެ ދެމީހުންނަކީ ވެސް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

އެ ދެމީހުން ފުރި އިރު ވެސް ތިބީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް ސިފައިން ބުނެއެވެ. 

"އެމީހުން ދުއްވާލަން ދިޔައީ މަޖާކޮށްލަން ދުއްވާލަން،" -ސިފައިން

އެ ދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް