ޒިޔާ އާއި ޝިދާތާ އެންގޭޖު ވަނީ
ޝިދާތާ އާއި ޒިޔާ ކައިވެނި ކުރުން ފެބުރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު!
Share
ފިލްމީ ތަރި އަހުމަދު ޒިޔާ އާއި ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ކައިވެނި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.
Advertisement

އެ ދެމީހުން އެންގޭޖް ވެފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. 

އޭރު ބުނެފައިވަނީ "ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރާނެ" ކަމަށެވެ. 

ދެމީހުން ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ ފެބުރުއަރީ 21 ކަމަށް އެމީހުންގެ ގާތް މީހުންނަށް މިހާރު ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

އެންގޭޖްވުމުގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ފަހު "ޝިދާތާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާގެ ހިތް ވަނީ އުފަލުން ފުރިފަައި ކަމަށް ބުނެފައިވެ" އެވެ.

މި ދެ މީހުން ޑޭޓް ކުރާތާ ނުވަތަ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ތިން މަސް ވެފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ. 

 

21%
ކަމުގޮސްފި
5%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
11%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
63%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް