މިޔަރަކަށް ކާންދެނީ:
މިޔަރަށް ކާންދިނުމަކީ މަނާކަމެއް: ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީ
Share
މިޔަރަށް ކާންދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ.
Advertisement

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، ފާއިތުވީ މަހެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި މިޔަރު ހަމަލާ ދީގެން ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ. 

އެތަނުން އެކަކަށް ބޮޑެތި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ. 

"ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތަކާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެެން،" -ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ-

މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވަނީ ޑައިވު ސެންޓަރުތަކާއި އެކްސްކާޝަން ދަތުރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި މިޔަރަށް ކާންދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. 

މިޔަރަށް ކާން ދިނުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ރެކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
40%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް