ނޭހާ ޝަރްމާ
ނެހާ ހުރީ ސިންގަލްކޮށް، ބޭނުންވަނީ ވަފާތެރި ލޯބިވެރިއެއް
Share
ބޮލީޓު އަދި ފެޝަން އިންޑަސްޓަރީގައި ނަން މަޝަހޫރު ނޭހާ ޝަރްމާ އަކީ ރީތި އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓަރަސް އެކެވެ، ނޭހާ ބޮލީވުޓްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި ވާއިރުގައި އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން މީހާ ނުގުޅި ހުންނަނީ ކީއްވެތޯ އެއީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެ ކެވެ.
Advertisement

އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން 33 އަހަރުގެ ނޭހާ ބުނީ އޭނާއަށް ވަނީ ލޯބީގައި ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުންމީދާ އެކީގައި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ވަފާތެރި ލޯބިވެރިއަކު ލިބޭނޭ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޭހާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ރަށްޓެހިވާން ބޭނުންވަނީ ތެދުވެރި، ވަފާތެރި އަދި އޭނާ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ މީހަކާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ލޯއްބަކީ ކޮންމެ ތަނަކުވެސް، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވެދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް ނޭހާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް