މިއަދުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން ---
711 ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ގުނާ ނިމިފައި
Share
711 ވޯޓު ފޮއްޓެއްވަނީ ގުނާ ނިމިފައި ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އިސީގެ ރައީސް  އަހުމަދު ޝަރީފް  ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދެ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އެ ދެ ފޮއްޓަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ފޮށި ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާފައި ވަނީ 713 ފޮއްޓެކެވެ.

އަދި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން، 826 ކެންޑިޑޭޓުން ޕީޕީއެމްއިން 647 ކެންޑިޑޭޓުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 115 ކެންޑިޑޭޓުން،  އަދާލަތު ޕާޓީން  28 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްޑީއޭ އިން 20 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްއާރްއެމް އިން 15 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްއެލްއެސްޑީޕީ އިން 4 ކެންޑިޑޭޓުން އަދި ޑީއާރުޕީ އިން 1 ކެންޑިޑޭޓް ވާދަކުރި އެެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން  609 ކެންޑިޑޭޓަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް