ހިޔާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެތަނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައި
އަނެއްކާވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
Share
އަނެއްކާވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.
Advertisement

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު (އެމްއެންޑީފް) އިން ބުނީ ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހެދުނު 10:46 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ދެވަނަ އިމާރާތުގައި އެއްޗެހި ރައްކާ ކުރުމަށް ހަދާފަހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

your imageކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްގެ ހުޅުމާލޭ ފަޔާ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފަ ވާކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވީ އިމާރާތުގެ ޓެރަހުގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް