ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ކަނޑުވެފައި ތިބި 4 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
Share
ކަނޑުވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ، ހަތަރު މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި އުޅަނދެއް ކ. އިތާފުށި ކައިރިޔަށް އަޑިޔަށް ދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:25 ހާއިރު ކަމަށެވެ. 

އެ އުޅަނދަކީ 40 ފޫޓުގެ ކުޑަ ދޯންޏެއްކަމަށާއި، އެ މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ޑައިވިން ދޯންޏަކަށް ފެނިގެން އެމީހުން ނަގާފައިވާކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

އަދި އެ ހަތަރު މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. 

25%
ކަމުގޮސްފި
75%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް