ދީމާ އޭނާގެ ބައްޕައާއެކު.. ފޮޓޯ އިމޭޖަސް
ދީމާއަށް ރިހި މެޑަލް! މަރުހަބާ ދީމާ
Share
މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ކެޑޭޓް ސިންގަލްސް ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ. ސީއެންއެމް ނިވްސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ދީމާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.
Advertisement

މިއަދު މެންދުރު ފަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ދީމާ ބަލިވީ، އިންޑިޔާގެ ޖެނިފާ އަތުން ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ދީމާއަށް މި ޑިވިޝަނުން ލިބުނީ ދެވަނައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ ތިން ސެޓުގެ ނަތީޖާއަކީ 13-11، 04-11، 11-05، 11-13 އަދި 11-06 އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް