ރައީސް ޔާމީން
އެންމެ މަތިވެރި ޖިހާދު ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
Share
އެންމެ މަތިވެރި ޖިހާދަކީ ކޮބައިކަން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ކަނޑައަޅުއްވަފި އެވެ.
Advertisement

ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ މަތިވެރި ޖިހާދަކީ ފެއްސާއި ރަތާއި އާދި ހުދު ހިމެނޭ ދިވެހި ދިދައިގެ ދިފާއުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދު ކަމަށެވެ. 

އަދި ދިދައިގެ ދިފާއުގައި މަރުވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ މި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. 

"ސީއެންއެމް" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކު ވިދާޅުވީ، އެންމެ މަތިވެރި ޖިހާދަކީ މާތްﷲ ގެ ކަލިމަފުޅު މަތިވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޖިހާދު ކަމަށެވެ. 

14%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
43%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް