އެތް ތަކެއް:-
އަންހެނަކު މަރާލުމަށްފަހު، ޖަނާޒާއަށް ވެސް އައިސް އެތެއް ހަމަލާ ދީފި
Share
އިންޑިއާގެ އިރުމަތީ ގައި އޮންނަ ސަހަރެއްކަމަށްވާ ރައިޕަލްގައި އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް އެތެއް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އެނާ ގެ ޖަނާޒާއަށް ވެސް އައިސް އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފިއެވެ.
Advertisement

އެމީހާ މަރަލާފައިވަނީ ކޯރަކުން ފެން ނަގަން އުޅެނިކޮށެވެ. 

އޭނާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ، ކޯރަކުން ފެން ނަގައިގެން އަންނަނިކޮށެވެ. 

އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އޭނާއަށް އެތް ދިން ހަމަލާގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެތް ވަނީ އޭތީގެ ހޮނޑުން އަންހެން މީހާގައިގައި އޮޅާލައި އަނިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

އޭގެ ފަހުން އެމީހާ މަރުވެގެން ޖަނާޒާގައި ވެސް އޮއްވައި އެ އެތް ވަނީ އައިސް އަންހެން މީހާ ގައިގައި ހޮނޑުން އޮޅާލައި އަނިޔާކޮށްފައެވެ. އެމީހާ ނަގާ ހޫރުވާލުމަށްފަހު އެތް ވަނީ ފިލާފައެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
7%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
7%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް