އެފްއެސްއެމް އިން މާލެ ސިޓީގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝެޑެއް -- ފޮޓޯ: މިހާރު
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
Share
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުބޮޑުކޮށް، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް(އެފްއެސްއެމް)ގެ ސްޓޭޝަން ތަކުން ތެޔޮ ލިބޭ އަގަށް ބަދަލުގެނެސްފި އެވެ.
Advertisement
މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބޭނެ އަގަކީ 16.55 ރުފިޔާ އަށް އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބޭނީ، 16.77 ރުފިޔާ އަށެވެ.
އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ތެލުގެ އަގުބޮޑުކުރީ ދުނިޔޭގެ  ބާޒާރުގައި ސާފުކުރި ތެލުގެ އަގު އަދިވެސް  އުފުލެމުން ދާތީ ކަމަށެވެ. 

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ރާއްޖެއިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރި މިއީ ހަތަރުވަަނަ ފަހަރެވެ.

މިއަހަރު ފެށުނު އިރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 11.16 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުންދިޔައީ 11.84 ރުފިޔާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ މާޗު މަހު ތެލުގެ އަގުބޮޑުކުރިއިރު، އެފަހަރު، ފެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 14.60 ރުފިޔާއަށް ވިއްކިއިރު، ޑީސަލް ލީޓަރެއް އުޅުނީ 14.80 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިމަސް ފެށުނުއިރު، ހުސް ނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ހުރީ 121 ޑޮލަރަށް އަރާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް