ދިވެހި ޒުވާން ޓީމު
ދިވެހި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އުމްރާއަށް
Share
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ރޭ ފުރި ދިވެހި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ދިވެހި ޓީމުގެ މެންބަރުން އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. ޓީމުގެ ކޯޗު ޝާކިއްޓެ މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވަނީ އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވީތީ ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. 

މިއަދު އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރި ދިވެހި ޓީމުން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗުތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް