5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,877,261
INFECTED
🌏12,127,638
RECOVERED
🌏731,570
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ދޮންބައްޕަ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ކުޑަ ކުއްޖަކާ އޭނާގެ ދޮންބައްޕަ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އެއިދާރާގެ މެދު އުތުރު ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާއަށް ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. 

އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް