ads
ޖޭމްސް
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްއަށް ޖޭމްސް ރާއްޖެއަށް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023ގެ ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023ގެ ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް ރާއްޖެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާކީ ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފުއެވެ.

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅިވަރު ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވާ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ތަރިންގެ ތެރެއިން މިއަދު ރާއްޖެއައި ޖޭމްސް ވަނީ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ.

"މިއީ އަހަރެން ރާއްޖެ އައި ދެ ވަނަ ފަހަރު. ކުރިން، 2018 ގައި ވެސް އަހަރެން އައިން. ދެ ވަނަ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އަށް އަންނަން ފުރުސަތު ދިނީތިވެ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވި މުބާރާތަކުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރާ މި އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވެވޭތީ އުފާކުރަން. އެތުލީޓުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް،"

ފުޓްބޯޅަ ޕަންޑިޓެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖޭމްސް ބުނީ ރާއްޖެ އަށް އަންނަން ދައުވަތު ލިބިގެންދިޔައީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ޕެރިހުގައި ހުއްޓައި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްއާ ބައްދަލުވުމުން ކަމަށެވެ.

ޖޭމްސްގެ އިތުރުން ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްއަށް އިޓަލީއަށް ވޯލްޑްކަޕް ނަގައިދިން ކެޕްޓަން ފަބިއޯ ކަނަވަރޯ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނަ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް