ads
ފިލްމީތަރި އައްޒަ މިޔަރުތަކާއެކި: ފޮޓޯ އައްޒަ އިންސްޓަގްރާމް
ފިލްމީ ތަރި އައްޒަ މިޔަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ފުންމާލައިފި
ދިވެހި ފިލްމީތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އައްޒަ މިޔަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ފުންމާލައި، އެ މިޔަރުތަކާއެކު ފަތާ ވީޑީއޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް އަޕްލޯޑުކޮށްފިއެވެ.

އައްޒަ މިޔަރުތަކާއެކު ވީޑިއޯ ނެގީ ކޮންތާކުކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔަރުތަކާއެކު ފަތާ، ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމަށް އަޕްލޯޑުކޮށްފައެވެ. 

"ޝާކް ޑޭ ވެރީ ވެލް ސްޕެންޓު" (މިޔަރުގެ ރަނގަޅު ދުވަހެއް ހޭދަކުރެވިއްޖެ) ކަމަށް އައްޒަ ވަނީ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައެވެ.

 

ކޮމެންޓު ކުރި ގިނަ މީހުން ވަނީ އައްޒައަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ އައްޒަގެ ބިރުކުޑަކަމާއި، ވީޑިއޯގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފުކުރަމުންނެވެ. 

ރާއްޖޭގައި މިޔަރުތަކާއެކު ފެތުމަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދާފި ފަހުން ރާއްޖެއައި އިޓަލީ ފަތުރުވެެރިއެއްގެ ގައިގައި މިޔަރެއް ދަތްއަޅައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައެެވެ. 

މިޔަރަކީ އިންސާނުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިޔަރަށް ކާންދީ ހެދުމުން އެ ސޮރުމެން ބައެއް ފަހަރު އިންސާނުންގެ ގައިގައި ދަތްއަޅާ ހަދައެވެ. 

29%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
71%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް