ads
މިފްކޯ މަސް ފިހާރަ
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ މާދަމާ ދޫކުރާނަން: މިފްކޯ
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ މާދަމާ ދޫކުރަން ފަަށާނެ ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

މިފްކޯ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަސްވެރިން މިފްކޯ އަށް ކިރުވާފައިވާ މަހަށް މިހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރާއި މިފްކޯ އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މާދަމާ ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

މިފްކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ އަދަދު 353 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީން މަސްވެރިން ކިރުވާފައިވާ މަހަށް އިތުރު 389 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ލިބިގެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާ ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގެ މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރާތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، ކުޑަހުވަދޫގެ މަސްވެރިންތަކެއް ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފައިސާ ދިނުމަށެވެ. އެ ގޮތަށް ފައިސާ ދެވޭނީ މިފްކޯ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނެސް މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް