ފޮޓޯ:ފުލުހުން
އޮފީހެއް ފަޅާލާ، ތިޖޫރީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި
Share
އޮފީހެއް ފަޅާލާ، އެތަނުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް އިއްޔެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެވައްކަމުގައި އެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ހަލާކުކޮށްގެން 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 2200 ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާއިރު އެމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް