CNM Roadha Special 2019
vfp.mv
ފަތިސް އިރުއަރާ މެންދުރު އަސުރު މަގްރިބް އިޝާ
4:35 05:51 12:07 15:28 18:14 19:31
ad

އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ޢިލްމާއި، ވިސްނުން ދެއްވާނދޭވެ! އަދި ޞާލިޙުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާނދޭވެ!


CNM.MV 2019 ©

CNM (CHANNEL NEWS MALDIVES), Ma.Rangiri, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]