Addu city ga umurun dhuvasvee meehakah valhin hamalaadhee faisaathakeh feyrihjje
image
0 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫ ސިޓީގަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ފޭރިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އޭނާ އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފިއެވެ.
ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނަމަވެސް ފޭރުނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން އަންނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނީ...
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭރުން
ހިޔާލު