Ellaidhoo resort ge maruge mashalaigai meehaku hayyaru koffi
image
އެއްލައިދޫ ރިސޯޓް
1 ކޮމެންޓް
 

އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއްލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ސްރީލަންކާގެ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އިއްޔެ އެކަކު މަރާލާފައިވާއިރު މިމައްސަލާގައި އެ ރިސޯޓުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުންބުނީ ރޭ އެރިސޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ލަންކާ ރައްޔިތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިއްޔެގެ މާރާމާރީގައި މެޔަށް ވަޅިޖަހާ މަރާލާފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ލަންކާ ރައްޔިތެކެވެ. ފުލުހުންބުނީ މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ދެ މީހުން ހަމަލާދީފައިވަނީ މަސްތުގެ ހަލަތުގައި ތިބެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހިޔާލު

ސަންޖަނާ އުދަވައްތޭ

މަ ހަމަ ބުނާނެ ބަހެއް ނެތް މީ އަދުގެ ހާލަތަކީ.