Nia Sharma bandubodu kamah vaahaka fethuren fashaifi
image
ނިއާ ޝަރްމާ----
3 ކޮމެންޓް
 

ނިއާ ޝަރުމާ ބަނޑުބޮޑުކަމަށް ވާހަކަ ފެތުރެން ފަށައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި މަޝްހޫރު ޝޯ، "އޭކް ހަޒާރޯން މޭ މޭރީ ބެހެނާ ހޭ" ގައި މާންވީގެ ރޯލުން ވިދާލި ނިއާ ޝަރްމާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ވާހަކަ ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.
އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެނާ ބަނޑުބޮޑުކަމަށް ވާހަކަ ފެތުރިފައިވަނީ އިންސްޓަގުރާމު މެދުވެރިކޮށް އެނާ ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެފޮޓޯއިން ނިއާގެ ބަނޑުބޮޑުކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގކޮށްފައިވާއިރު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިއާ އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ނިއާ ވަނީ ކަލާސް ޓީވީން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "އިޝްހް މޭ މަރްޖާވާން" ގައި އާރޮހީގެ ރޯލުން ވެސް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނިއާ ވަނީ ވެބްސީރީޒަކުން ވެސް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޓީވީ ދާއިރާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ނިއާއަށް އެދާއިރާއިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.
ނިއާ ޝަރުމާ
ހިޔާލު

ޖކޖ

ޖކ،ކޖ،

Sameen

ބަނޑުބޮޑީކީ ނޫން އެގޮތަށް އެހާބާރު ހެދުމެއް ލާފަ އަރިމަތިން ނގާ ހުރީމަ ހީވާގޮތް