Anhen TT team in loi medal hodhaifi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމް އިވެންޓުގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ލިބިއްޖެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ލިބުނީ އަންހެނުންގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމުންނެވެ. މުބާރާތް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ދެ ޓީމަށްވެސް ލޯ މެޑަލް ލިބޭނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ ނުކުތީ ސްރީ ލަންކާ އާއި ދެކޮޅަށެއެވެ. މި މެޗުގައި ލަންކާއިން ވަނީ ސީދާ 0-3 އިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފާއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ޓައިގައި ރާއްޖޭން ކުޅެން ނުކުތީ ފާތިމަތު ދީމާ ޢަލީއެވެ. ފުރަތަމަ ޓައިގައި ދީމާގެ މައްޗަށް ލަންކާގެ އެރަންދީ ކުރި ހޯދީ 1-3 އިން ނެވެ. ފުރަތަމަ ޓައިގެ ފުރަތަމަ ސެޓާއި ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެއީ 4-11 އަދި 10-12 އިންނެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި 3 ވަނަ ސެޓުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދީމާ ވަނީ 12-14 އިން ތިންވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލަންކާއިން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ޓައި ކާމިޔާބުކުރީ ހަތަރު ވަނަ ސެޓުގައި 11-13 އިން ދީމާ ބަލި ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ޓޭބަލް ޓެނިސް
ހިޔާލު