Raajje alun commonwealth aa gulhen beynunvaa liunthah havaalukurahvaifi
image
ފޮޓޯ މޯލްޑިވްސް ރިޕޯޓު:---
0 ކޮމެންޓް
 

ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ލިއުންތައް ހަވާލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅެން ބޭނުންވާ ލިއުންތައް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ޖަމާއަތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީސިއާ ސްކޮޓްލޭންޑާ މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ލިއުންތަކަކީ ރާއްޖެއާ ބެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށްޓަކައި ކޮމަންވެލްތުން އެދުމުން ހުށަހެޅި ލިއުންތަކެކެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މިއަދު އެވެ.

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.ހިޔާލު