2400
CONFIRMED
10
DEATHS
1969
RECOVERED
🌏10,897,074
INFECTED
🌏5,777,662
RECOVERED
🌏521,874
DEATH
🌏53%
RECOVERY RATE
Last Update: 1 hour ago | 0
BREAKING
ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ މުސާރަ ނުދޭތީ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނިކޮށް، ޑިވެލޮޕަރު، ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.
އިތުރަށް ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ޑިވެލޮޕަރު ބުނޭ
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަނީ 19 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައި ވޯކް ވިސާއެއް ނެތް
Advertisement
Advertisement
އެންމެ ފަސް
Advertisement
ރިޕޯޓް
ވިޔަފާރި
Advertisement
ދުނިޔެ
Advertisement
ކުޅިވަރު