FSM ge MD akah Gassam
image
1 ކޮމެންޓް
 

އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ އަކަށް ގަސަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.
ގަސަމް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރި ކަން އެފްއެސްއެމްގެ މައި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ. ގަސަމް އެ މަގާމަށް ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އާ ސަރުކާރާ އެކު އެ ކުންފުނި ހިންގަމުން ދިޔައި ވަގުތީ އެމްޑީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ހިންގުމާ ގަސަމް ހަވާލުވި އިރު، އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.
ހިޔާލު

ާކާގަޅާ

ކަލޯ ދަރިޔާ އެފް އެސް އެމް އިނދަޖެހުނީތި ތިވެސް ފައިދާ ނުވާ ކުނފުންޏަކަށް ތހި ބަދަލުވީ.