Ranveer ge hedhun elhun kamudheytha?
image
ރަންވީރު---
0 ކޮމެންޓް
 

ރަންވީރުގެ ހެދުން އެޅުމަށް ކަމުދޭތަ؟

ރަންވީރަކީ ބޮލީވުޑުގެ މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފަންނާނެ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރަންވީރު މިހާރު ދަނީ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ގަލީ ބޯއީ" ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުންނެވެ. ފިލްމު ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ އަޅައިގަނެފައިވަނީ އޭނާ ހެދުން އަޅާގޮތަށެވެ.
ރަންވީރަކީ އަބަދުވެސް އެހެން ފަންނާނުންނާ ތަފާތުކޮށް ހެދުން އަޅާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާގެ ލާ އެއްޗެއްސަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކި ނަމަވެސް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ގިނަ ފަހަރު އޭނާ ލާ އެއްޗެހި ވަރަށް ކަމުދެއެވެ.

"ގަލީ ބޯއީ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓުތަކުގައި ރަންވީރު ތަފާތު އެކިގޮތްގޮތަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު ބައެއް މީހުން ވަނީ އޭނާ އަށް ޖޯކުވެސް ޖަހާފައެވެ.

ރަންވީރު ފެނިގެންދިޔަ ގޮތްތައް:

View this post on Instagram

🎆

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on


View this post on Instagram

🐆

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on


View this post on Instagram

Turn down for whut

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) onView this post on Instagram

Ladka aeda main, jhukane par bhi na jhuka

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on


View this post on Instagram

Tere Bhai jaisa koi hard-ich nahi hai

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on

View this post on Instagram

Keep it 💯

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) onމިހުރިހާ ހެދުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަޑުކޮން އަށް އެންމެ ކަމުގޮސްފައިވަނީ މަޑު ނޫކުލައިގެ މި ޖެކެޓު ކަމަށް ދީޕިކާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަންވީރު އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓުކޮށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ނެރުނު ފިލްމު، "ސިމްބާ" އިންނެވެ. ސާރާ އަލީ ހާންއާއެކު ރަންވީރު ފެނިގެންދިޔަ އެ ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ.
ހިޔާލު