Bangladesh meehaku Raajje ah masthuvathakethi etherekuran masahkathkohffi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ބަންގުލަދޭޝް މީހަކު ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފި

ބަނގުލަދޭޝްގެ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ.
އެމީހާ ރައްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ 3.69 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އެވެ.

އެތަކެތީގެ އަގު 2.98 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

އެމީހާ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު