Tsunami ge asaru Raajje ah kuraanekamakah nubelevey: MET
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސުނާމީގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މެޓް

އިންޑޮނޭޝިއާ ކައިރިއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވާއިރު، ސުނާމީގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް، މެޓް އިން ބުނެފިއެވެ.
މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ، ނޮދާން މޮލަކީ ސީގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށްކަމަށެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިނުގައި ރެކްޓާ މިންގަނޑުން 7.1 އެބަހުއްޓެވެ. ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ހުރީ 5875 ކިލޯ މީޓާރެވެ.
މެޓް އިންޑޮނޭޝިޔާ
ހިޔާލު