Firiheneh nama filaa needhey: Wajeeh
image
0 ކޮމެންޓް
 

ވަޖީހު ފޭކް ޓްވިޓާ އެކައުންޓަށް: ފިރިހެނެއް ނަމަ ފިލާ ނީދޭ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީތަރި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ ނަމުގައި ފޭކު ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ގެންގުޅޭތީ ވަޖީހު އެ އެކައުންޓު ގެންގުޅޭ މީހާކީ ފިރިހެނެއް ނަމަ ފިލައިގެން އިނދެ އޭނާގެ ނަމުގައި ޓްވީޓު ނުކުރުމަށް ވަޖީހު އެދިއްޖެއެވެ.
"ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ޓްވީޓު ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟ ފިނޑިއަކަށްނުވޭ. ބޭރަށް ނުކުމެ ތިއީ މައިބަދައެއް ހުރި މީހެއްކަން އަދި ފިރިހެނެއްކަން އަނގާލަބަލަ" ވަޖީހު ކުރިޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.ވަޖީހުގެ މި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ވަޖީހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ފޭކް އެކައުންޓު ރިޕޯޓުކުރުމުގައި އެހީތެރުވެދޭނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.
ހިޔާލު