Theyo lorry ehga alifaan hifaifi
image
1 ކޮމެންޓް
 

ތެޔޮ ލޮރީއެއްގަ އަލިފާން ހިފައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އޮތް އޮއިލް ބައުޒަރެއް (ތެޔޮ ލޮރީއެއް) ގަ އަލިފާން ހިފައިފިއެވެ.
ސިފައިން ބުނީ އަލިފާން ހިފީ، އެ ލޮރީ މަޑުކޮށްގެން އޮއްވަ އިންޖީނުގަ ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ހިފިއިރު ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން އެހީތެރިއަކު ވެސް ހުއްޓެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާކަމަށް ސިފައިން ބުނެއެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.
ހިޔާލު

އިއްބެ

އަލިފާން ގަނޑެއްނޫން ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަލިފާންކޮޅު ބޮޑުނުވަނީސް ނިއްވާލުން