Indonesia ah baarugadha binhelumeh athuvejje
image
1 ކޮމެންޓް
 

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް 5.5 މެގްނެޑިއުޑުގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދިހަ ގަޑި ތިރީސް ހާއިރު އެވެ. ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން 80 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 70 އަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި އެތައްބަޔަކު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެ ފަތުރުވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.


ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ފެން ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ހިޔާލު

ދިވެއްސެއް

ސުނާމީއެއްގެ ބިރު އެބައޮތޯ؟