Gelligen report kuri 2 cycle fuluhun hoadhaifi
image
ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ދެ ސައިކަލް---ފޮޓޯ:ފުލުހުން
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރި ދެ ސައިކަލް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރި ދެ ސައިކަލް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރި ދެ ސައިކަލް ތެރެއިން އެއް ސައިކަލު ހޯދާފައިވަނީ ކަމަށްވާ އެޗް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ކައިރިން ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ސައިކަލް ހޯދީ ޕޮލީޓެކްނިކް ކައިރި ހުއްޓާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން އެތަނުން އެއްސައިކަލަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައި ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަނެއް ސައިކަލަކީ މިމަހު 11 ވަނަ ދުވަހު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ފުލުހުން
ހިޔާލު