Hiyaa ga thibi kudhinnah Raees Solih aai First Lady ge roadha veellumeh
image
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު ދެއްވި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުއްޖަކާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
0 ކޮމެންޓް
 

ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރައީސް ސޯލިހާއި ފަސްޓް ލޭޑީގެ ރޯދަވީއްލުމެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ހާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި އެވެ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު ދެއްވި ރޯދަ ވީއްލުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މުލީއާގޭގަ އެވެ.

އެ ރޯދަވީއްލުން ބޭއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެވެ.
ރައީސް ޞާލިޙް
ހިޔާލު