Fuadh Elections commission ge member kamah ahyyanu kurumah faas kohffi
image
އަބްދުﷲ ޔާމީން
1 ކޮމެންޓް
 

ފުއާދް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ފުއާދް ތައުފީޤް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ފުއާދު އައްޔަނު ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 70 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ފުއާދު އައްޔަނުކޮށްފައި މިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އަމްޖަދު މުސްތަފާގެ ދައުރު އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެތީއެވެ. ފުއާދު ގެ އިތުރުން އީސީގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލާ ހއ. ކެލާ އަނބުގަސްދޮށުގޭ މަރިޔަމް ހަނީފާ ޚާލިދުގެ ނަންވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައިވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެނަމަށް ވޯޓަށް އަހާފައިނުވަނީ ފުއާދުގެ ނަން ފާސް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފުއާދު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމާއި މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވި އިރުވެސް ފުއާދު ހުންނެވީ އީސީގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފުއާދު ވަނީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މަޖިލިސް 2019 އީސީ
ހިޔާލު

ދިމޯސް

ތިބެޭފުޅަާއަކިީ އިލެކްށަން ކޮމިށަނައް އެއްމެރަގަޅު ބެޭފުޅަާ ؟